دیشب یه مطلب جالب کوتاه به ذهنم رسید. خواستم اینجا بنویسمش. گفتم ولش کن فردا. امروز بادم رفته که اون مطلب از بیخ و بن چه بود. فکر کنم یادم آمد.

فریزر تو دفتر خاطرات باباش داشت میخواند که نوشته بود:

"میگن هر آدمی یه قیمتی داره که حاضره به خاطرش هرکاری بکنه.

من دوست دارم درست برعکسشو فکر کنم. هر مردی یه مرزی داره. مرزی که ازش عبور نمی کنه؛ مهم نیست قیمتش چی باشه"


متن قشنگیه ولی فکر نمیکنم متن نصف شبی دیشب من باشه.

منبع اصلی مطلب : دفتر کوچک نوشته های من
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : آدم، مرز، قیمت